Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to systematyczny proces, który uczy lepszego rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i bardziej świadomego przeżywania siebie. Mało kto wie, jak bardzo nasze powszednie życie nasycone jest uczuciami. Nierzadko nie potrafimy ich sprawnie identyfikować, ani swobodnie wyrażać, co może przekładać się na jakość codziennego funkcjonowania.

Brak dostępu do wewnętrznego świata psychicznego spycha nas w emocjonalne błądzenie, które z czasem może stać się powodem cierpienia. Ból psychiczny może przyjmować różne oblicza i objawiać się w różnoraki sposób. Niekiedy bywa to przewlekły smutek, lęk, izolacja społeczna, stany ciągłego napięcia, uzależnienia, impulsywność i wiele innych. Powtarzające się wzorce reagowania mogą być sygnałem że nasza psychika potrzebuje wsparcia.

W psychoterapii staramy się uwalniać uczucia, które zabłądziły w teraźniejszości i w przeszłości, przez co nie miały możliwości swobodnie się wydostać. Badamy wspólnie historię życia, dominujące style zachowań w pierwotnym środowisku, poszukujemy śladów które sprawiły, że dziś jesteśmy tym, kim jesteśmy. Tworząc pomosty pomiędzy przeszłością a teraźniejszością tworzymy nową narrację, która robi miejsce temu, by móc w końcu bezpiecznie wyrazić samego siebie.